سلامتیادداشت

شمع های روشن بیاد چهارشنبه خاتون هایی که پرکشیدند

گیل مهر- مهری شیرمحمدی

شمع ها روشن است؛ پشت پنجره های تب آلود، پشت ماسک ها و دستکش های سفید. به یاد سیاوشانی که در آتش شدند.

شمع ها روشن است؛  با شعله های سرکشی که همچنان نظاره گر رقص سپیدجامگانی هستند که در آتش می سوزند.

شمع ها روشن است؛ به یاد جان باختگان کادر پزشکی که در صف نخست جان سپردند. سیاوش وار تن به آتش سپردند و رو سفید پرکشیدند.  

اگر هرسال در آخرین چهارشنبه سال، دلهره آسیب پشت شادی هر ترقه و انفجار هر نارنجک نهفته بود، امسال شادی های همگان،  پشت پنجره های غم گرفته محصور  مانده است.

اگر هرسال قاشق زنی های شادمانه، گوش فلک را کر می کرد، امسال بغض های خفته در گلو می شکند.

عهدمان امسال، در چهارشنبه آخر سال، ماندن در خانه هاست و روشن کردن شمع،پشت به پنجره هایی که بیرونش ریه های تنفسی ما را بسته است. روشن کردن شمع به یاد جان سپردگانی که بر اثر کرونا از پیش ما رفتند.

عهد ما در چهارشنبه آخر سال، ماندن در خانه هاست تا بیش از این شاهد رنج کشیدن ها نباشیم. و شاهد پرکشیدن بیشتر پرستاران و پزشکان.

«گولی گولی چهارشنبه» ما امسال، نگریستن به سرخی شعله های شمعی است که پشت پنجره های بسته  افروخته ایم تا شعله های زندگی عزیز دیگری خاموش نگردد. امسال شعله های چهارشنبه آخرسالمان نباید در بیرون خانه زبانه بکشد تا مباد بر خاکستر زندگی هموطن دیگری آب  حسرت بپاشد. 

عهد ما امسال ، قاشق زدن پشت پنجره هاست، مرغانه جنگ در خانه هایمان، تفال به آب و آیینه. و بجای شکستن کوزه های قدیمی، بند زدن به دلهایی است که دیر زمانی شکسته بودیم. آن هم در روزهایی که مرگ به همگان نزدیک شده و فرصت باهم بودن ها ناممکن.

فرصت ما امسال، پشته کردن ۷پشته کاه و کلش برنج برای سوزندان در یک آن نیست، فرصت ما امسال شاید بقدر روشن کردن شمعی باشد به یاد از دست شدگان.  عهد ما امسال برپایی سور در چهارشنبه آخر سال نیست. عهد ما امسال ماندن در خانه و روشن کردن ۷شمع  پشت پنجره هاست، آن هم به یاد فرشتگانی  که ذره ذره سوختند و پرکشیدند.

امسال «چهارنشبه خاتون» های گیلان، همان پرستارانی هستند که آرزوی خانواده هایی را برآورده می کنند که دعایشان زندگی دوباره عزیزانشان است  که در بستر بیماری خفته اند.

 عهد ما در چهارشنبه آخر سال، پخت «آش چهارشنبه خاتون» است به نیت سلامتی تمامی هموطنان و بویژه فرشتگانی که سبزی سلامتی را بر جان و دل بیماران می خورانند.

امسال جریان زندگی کند شده است و رنج و مرگ در کمین خوشبختی و سلامتی  نشسته است. امیدمان به شعله های «چهارشنبه خاتون» است تا  تمام بدی ها و مصیبت های سال ۹۸ را با خود ببرد .

چهارشنبه سوری امسال، امیدمان به شعله ی  شمع هایی است که پشت پنجره ها افروخته ایم و ایمان داریم که اگرچه کم فروغ، ولی تاریکی این شب دیجور بالاخره پایان می پذیرد.

اگرچهارشنبه سوری، جشنی است برای پیوند دوستی و مهر، در خانه می مانیم و  دستهایمان را از دور برای کمک به همنوع بالا می بریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *