اخبارتاریخکتاب

کتاب «اسناد گیلان در دوره مشروطیت» منتشر شد

کتاب «اسناد گیلان در دوره مشروطیت» (مجلس دوم تا پنجم شورای ملی)به همت عباس پناهی توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
دکتر عباس پناهی در گفتگو با شبستان اظهار کرد: این کتاب نتیجه چندین سال پژوهش بر اسناد منتشر نشده گیلان در عصر مشروطه است.
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، با اشاره به خدمات گیلانیان در پیروزی جنبش مشروطه اظهار کرد: این اسناد، تاریخ توده های مردم در آستانه تحولات جنبش مشروطه را به تصویر می کشد و از این منظر بسیار حائز اهمیت است.
این استاد تاریخ پژوهشکده گیلان شناسی توضیح داد: این کتاب اسناد تاریخی دوره ی زمانی ۱۲۸۸ تا ۱۳۰۳ خورشیدی را شامل می شود و به نوعی حساس ترین برهه زمانی را دربرمی گیرد. زمانیکه گیلان آبستن حوادث زیادی از جمله فتح تهران توسط مجاهدان مشروطه و همچنین جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک جنگلی و سرکوب این جنبش توسط رضا خان و آغاز عصر مدرنیته بوده است.
عباس پناهی افزود: این اسناد از بین بیش از ۵هزار عریضه مردم به مجلس شورای ملی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. این عریضه ها از نظر کمیت بیشتر مربوط به سال های پیش از نخست وزیری رضا خان است.
نویسنده ی کتاب «اسناد گیلان در دوره مشروطیت» ابراز کرد: اسناد مورد بررسی قرار گرفته در شش محور دسته بندی شده است؛ دسته نخست، اسناد مربوط به عریضه های ملکی است که بیشترین حجم اسناد را تشکیل می دهد. دلیل آن این است که بعد از شکست جنبش مشروطه و با قدرت گرفتن دوباره مالکان، ایشان به دهقانان فشار مضاعفی وارد می کردند. تداوم این فشارها موجب نگارش شکواییه های ملکی و زمین زیادی شد که از گیلان به مجلس شورای ملی فرستاده می شد. بویژه مردم عادی و رعایای بی سرپناه به دلیل اینکه حقوق ملکی آنها ضایع شده بود و در مرکز گیلان، گوش شنوایی برای شنیدن حرف های آنان وجود نداشت، توده ها عریضه ها و شکواییه های خود را به مجلس می فرستادند.
پناهی افزود: دسته دوم، اسناد مربوط به عریضه هایی است که مردم دوایر دولتی شکواییه داشتند و دادرسی و رفع ظلم و ستم از حاکمان و مالکان را طلب می کردند.
سومین فصل مورد بررسی، دادخواهی اصناف است. گروه های صنفی و به ویژه بازرگانان و ماهیگیران از نفوذ اقتصادی و انحصاری روسیه در گیلان و فشار این کشور بر مردم گیلان ، شاکی بوده و خواستار رسیدگی به این امر بودند.
این مورخ همچنین اظهار داشت: در دسته دیگر از اسناد مورد بررسی قرار گرفته، شکواییه مردم از ضعف مدیران ادارات دولتی، فساد مدیران، تعویق حقوق و مزایای کارمندان دولتی و بطور کلی نارسایی نظام بروکراسی اداری دولت مرکزی در گیلان است.
پناهی افزود: بخش دیگر نیز شکایت تجارتخانه ها و مردم از دولت به بهانه فقدان پول است که از پرداخت بدهی خود به مردم شانه خالی می کرد. در بین اسنادو عریضه های موجود، تعداد اندکی از اسناد نیز در ارتباط با جنبش جنگل موجود است.
عضو هایت علمی دانشگاه گیلان درباره اهمیت این اسناد ابراز کرد: اسناد یاد شده می توانند نقش مهمی در تحلیل و توصیف اوضاع اجتماعی، فکری و اقتصادی گیلان در سال های پس از مشروطه تا به قدرت رسیدن رضا شاه داشته باشد.
گفتنی است، کتاب «اسناد گیلان در دوره مشروطیت» (مجلس دوم تا پنجم شورای ملی) به همت انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در قطع وزیری و در ۵۴۴ صفحه به قیمت ۵۰۰۰۰تومان منتشر گردید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *